Odnowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku od km 58+653 do km 58+903 w m. Kowal ul. Wojska Polskiego o długości 250 mb

Order Newsletter: 1 Position: 418212 (oferta nr 708271)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-10-15

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odnowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku od km 58+653 do km 58+903 w m. Kowal ul. Wojska Polskiego o długości 250 mb

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy: 1. Frezowania nawierzchni; 2. Robót rozbiórkowych; 3. Robót ziemnych; 4. Wykonania wpustów ulicznych; 5. Wykonania przykanalików Ø 160; 6. Wykonania warstwy odsączającej; 7. Wykonania podbudowy z kruszywa; 8. Wykonania regulacji urządzeń; 9. Wykonania remontu cząstkowego; 10. Oczyszczenia nawierzchni drogowych; 11. Skropienia nawierzchni asfaltem; 12. Wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 13. Przestawienia krawężników i obrzeży; 14. Przełożenia nawierzchni chodnika; 15. Wykonania oznakowania poziomego;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information