Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014r.

Order Newsletter: 1 Position: 30684 (oferta nr 70759)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Zamówienie podzielono na III części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: Część zamówienia nr I: dotyczy napraw i konserwacja pojazdów szacunkowa ilość r-godz.-500 ,- samochodu osobowego marki SKODA FABIA SEDAN- 1 szt, - samochodu osobowego marki CITROEN JUMPER- 2szt, CITROEN NEMO-1 szt, - samochodu osobowego marki NEXIA-1 szt,- samochodu marki LUBLIN - 1 szt, - przyczepek lekkich NIEWIADÓW -3 szt,- rębak do gałęzi.-1 szt. Część zamówienia nr II: dotyczy napraw i konserwacji sprzętu szacunkowa ilość r-godz.-100- pił spalinowych - 4 szt,- kos mechanicznych- 6 szt,- zagęszczarki - 2 szt,- piły do asfaltu- 1 szt,- podkrzeszywarki- 4 szt,- wiertarki glebowej- 1 szt, - agregatu prądotwórczego- 2 szt.Część zamówienia nr III: dotyczy napraw i konserwacji UNIMOGA i osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA szacunkowa ilość r-godz 200,- UNIMOGA - 1 szt,- głowicy do koszenia trawy - 1 szt,- wiertnicy glebowej - 1 szt,- myjki do znaków- 1 szt,- wysięgnika - 1 szt,- pługa - 1 szt, - solarki - 1 szt. 2.Usługa obejmuje wykonanie prac robociznę oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu.3.Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów i sprzętu z zakresu: napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, itp.,- konserwacji pojazdów, -przeglądów technicznych OT-2,-posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów,4. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do wskazanego w pkt. 2 miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.5.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.6.Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta.7.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy.9. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia.10. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information