świadczenia usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

Order Newsletter: 1 Position: 397470 (oferta nr 691281)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-10-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: świadczenia usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: świadczenia usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013. 2. Usługa asystenta rodziny prowadzona będzie w celu zdobycia przez rodzinę lub rodziny kompetencji w zakresie sprawowania prawidłowej opieki na dzieckiem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. W tym celu asystent rodzinny: 1) Prowadzi trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, 2) Prowadzi trening budżetowy, 3) Prowadzi trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie, obejmujący edukację i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci. 3. Szczegółowy zakres i zasady pracy asystenta rodziny określa załącznik nr 1 do umowy..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853120009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information