Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie - budowa zatoki autobusowej wraz z budową chodnika w obrębie skrzyżowania w m. Franciszkowo, km 53+650 str. L

Order Newsletter: 1 Position: 382896 (oferta nr 679565)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-09-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie - budowa zatoki autobusowej wraz z budową chodnika w obrębie skrzyżowania w m. Franciszkowo, km 53+650 str. L

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres opracowania: - analiza lokalizacji projektowanego chodnika i zatoki autobusowej pod kątem BRD, - wykonanie badań podłoża gruntowego, - wykonanie projektu wykonawczego, - opracowanie dokumentacji przetargowej, - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu i tymczasowej na czas prowadzenia robót, - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. Koncepcję rozwiązań projektowych na etapie projektowania należy uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZDW p. Ryszardem Gilewskim Tel. 52-370-57-25 dotyczy wszystkich części. 2. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest w załączniku nr 10 - szczegółowy opis zamówienia,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information