Usługi nasadzenia drzew oraz usuwania chorych i suchych drzew wraz z częściowym frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2013r.

Order Newsletter: 1 Position: 380980 (oferta nr 678011)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-09-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi nasadzenia drzew oraz usuwania chorych i suchych drzew wraz z częściowym frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2013r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi nasadzenia drzew oraz usuwania chorych i suchych drzew wraz z częściowym frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2013r. 2. Zamówienie podzielono na dwa etapy: I etap obejmuje: - nasadzenie drzew liściastych rodzimych z zakrytym systemem korzeniowym oraz prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną w pasie drogi wojewódzkiej lub w miejscach wskazanych przez właściwą miejscowo Gminę. Wysokość drzew max. 2,5 m. Średnica 2,0 cm - 2,5 cm lub 4,0 cm - 4,5 cm - zgodnie z przedmiarem. - pielęgnacja nasadzonych drzew przez okres 12 miesięcy od daty odbioru II etap obejmuje: - wycinkę drzew na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza - frezowanie pnia - wywóz dłużyc i gałęzi poza pas drogowy, - oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew - wycena rzeczoznawcy wartości pozyskanego drewna - zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w pierwszej kolejności Etap I, a po zakończeniu przystąpić do realizacji Etapu II. Zamawiający wymaga, aby wycinka drzew odbywała się kompleksowo w ramach jednej drogi, dopiero po wycięciu wszystkich drzew przewidzianych do wycinka w ramach jednej drogi, Wykonawca może przystąpić do wycinki na kolejnej drodze. 3. Zakres zamówienia: Etap I - 308 szt. drzew do nasadzenia na terenie: Gminy Inowrocław - 79 szt. Miasta Inowrocław - 1 szt. Gminy Dąbrowa Biskupia - 26 szt. Miasta i Gminy Barcin - 6 szt. Miasta i Gminy Solec Kuj. - 32 szt. Miasta i Gminy Radziejów - 6 szt. Miasta i Gminy Pakość - 2 szt. Miasta i Gminy Gniewkowo - 19 szt. Miasta i Gminy Kruszwica - 18 szt. Gminy Zakrzewo - 58 szt. Miasta i Gminy Piotrków Kuj. - 27 szt. Gminy Złotniki Kuj. - 5 szt. Gminy Janowiec Wlkp. - 6 szt. Miasta i Gminy Łabiszyn - 11 szt. Gminy Dąbrowa Mogileńska - 8 szt. Miasta i Gminy Mogilno - 1 szt. Gminy Strzelno - 3 szt. Etap II - 83 szt. drzew do wycięcia na drogach : Nr 251 Damasławek - Inowrocław - 1 szt. Nr 254 Brzoza - Wylatowo - 3 szt. Nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo - 1 szt. Nr 412 Tupadły - Kobylniki - 1 szt. Nr 252 Inowrocław - Rózinowo - 36 szt. Nr 266 Ciechocinek Sompolno - 1 szt. Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia - 10 szt. Nr 394 Przyłubie - Solec Kuj. - Droga 397 - 15 szt. Nr 397 Droga 394 (Otorowo) - Droga nr 10 (Makowska) - 12 szt. Nr 249 Droga 80 (Czarnowo) - rz. Wisła - Solec Kuj. - Droga nr 10 - 3 szt. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcą składającym oferty do dokonania oględzin w terenie drzewostanu przewidzianego do wycinki, w tym celu załącza do SIWZ przedmiar zawierający lokalizację drzew. 5. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki. Szacunkowa ilość pozyskanego drewna: Ilość pozyskanego drewna - 53,5 m3 Ilość pozyskanych gałęzi - 33,4 mp 6. Wyceny rzeczywistej wielkości i wartości pozyskanego drewna dokona Wykonawca, na własny koszt, po wykonaniu usługi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30