Opracowanie sześciu dokumentacji technicznych

Order Newsletter: 1 Position: 366744 (oferta nr 666727)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-09-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie sześciu dokumentacji technicznych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na: a) Część nr 1 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 12+597 z drogą powiatową nr 1003 C Rytel - Piastoszyn. b) Część nr 2 Budowa trzech zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Wtelno w km 15+820P , 16+290L i 16+350P, wraz z budową peronów, chodników i odwodnieniem. c) Część nr 3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759, o dł. 1,659 km. d) Część nr 4 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno, m. Rypin, ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km wraz z budową sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z droga wojewódzką nr 534. e) Część nr 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia - budowa chodnika w m. Paterek od km 0+680 do km 1+420, dł. 0,740 km. f) Część nr 6 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno w m. Szczepice, gmina Kcynia. 2. Zakres opracowania dla części nr 1, części nr 2, części nr 4, części nr 5, części nr 6: - wykonanie badań podłoża gruntowego, - wykonanie projektu wykonawczego, - opracowanie dokumentacji przetargowej, - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu i tymczasowej na czas prowadzenia robót, - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. 3. Zakres opracowania dla części nr 3: - wykonanie oceny wpływu na BRD dla istniejącego stanu odcinka oraz audyt BRD dla projektu, - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, - wykonanie badań konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, - opracowanie dokumentacji przetargowej, - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu i tymczasowej na czas prowadzenia robót, - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, - uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, - uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000, - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową, - opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji ZRID, - przygotowanie wniosku na ZRID, - opracowanie dokumentów geodezyjno - prawnych działek podlegających podziałowi, - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. Koncepcję rozwiązań projektowych na etapie projektowania należy uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZDW p. Ryszardem Gilewskim tel 52-370-57-25 dotyczy wszystkich części. 3. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest odpowiednio dla części w załączniku nr 10-15 - szczegółowy opis zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information