Zakup miesięcznych imiennych biletów socjalnych

Order Newsletter: 1 Position: 307796 (oferta nr 622414)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-08-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup miesięcznych imiennych biletów socjalnych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest określenie zasad sprzedaży miesięcznych imiennych biletów socjalnych na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków dla beneficjentów projektu Pora na aktywność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonawca dokona sprzedaży z uwzględnieniem jednostkowych cen biletów według taryfy obowiązującej w dniu zakupu. Wykonawca będzie dokonywać sprzedaży biletów na podstawie wniosków o wydanie biletu socjalnego finansowanego w ramach projektu Pora na aktywność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wystawionych przez Zamawiającego i składanych do Wykonawcy przez osoby, na rzecz której wniosek został wydany. Wzór wniosku o wydanie biletu socjalnego finansowanego w ramach projektu Pora na aktywność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie stanowi załącznik nr 1 do umowy. Sposób zamawiania i rozliczenia sprzedaży biletów socjalnych został określony w załączniku nr 2 do umowy i stanowi jej integralną część. Podmiot, który na zlecenie Wykonawcy prowadzi usługę dystrybucji biletów upoważniony jest do wystawiania w imieniu Wykonawcy faktur za sprzedane bilety. Faktury będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi sprzedaż biletów socjalnych. Do faktury zostaną dołączone wnioski, o których mowa powyżej, na podstawie których wydano bilety, z potwierdzeniem odbioru biletu socjalnego przez osobę na rzecz której dokonana została sprzedaż. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność przelewem na wskazane na fakturze konto w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku zmiany cen biletów po dniu zawarcia umowy, bilety socjalne nabyte przed terminem wejścia w życie uchwały mogą być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności, na zasadach dotychczas obowiązujących. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.06.2015 roku

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349800000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information