Opracowanie dokumentacji technicznej na: Część nr 1 Rozbudowa drogi woj. nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. Okrężną w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia wraz ze złożeniem skutecznego wniosku n

Order Newsletter: 1 Position: 291288 (oferta nr 612542)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji technicznej na: Część nr 1 Rozbudowa drogi woj. nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. Okrężną w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia wraz ze złożeniem skutecznego wniosku n

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na: Część nr 1 Rozbudowa drogi woj. nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. Okrężną w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia wraz ze złożeniem skutecznego wniosku na ZRID. Część nr 2 Rozbudowa drogi woj. nr 543 Paparzyn - Szabda w m. Jabłonowo Zamek, budowa miejsc parkingowych z punktem do kontroli pojazdów wraz ze złożeniem skutecznego wniosku ZRID. 2. Zakres opracowania dla części nr 1 i części nr 2: - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, - wykonanie badań podłoża gruntowego, - opracowanie dokumentacji przetargowej, - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu i tymczasowej na czas prowadzenia robót, - opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji ZRID, - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. Koncepcję rozwiązań projektowych na etapie projektowania należy uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZDW p. Ryszardem Gilewskim tel 52-370-57-25 dotyczy części nr 1 i 2. 3. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest odpowiednio dla części w załączniku nr 10 i 11 - szczegółowy opis zamówienia, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30