Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie odc. Osie-Miedzno od km 2+360 do km 3+360 o dł. 1,000 km oraz odc. Miedzno-Rybno w km 7+944 do km 9+610 o dł. 1,666 km

Order Newsletter: 1 Position: 148343 (oferta nr 607444)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie odc. Osie-Miedzno od km 2+360 do km 3+360 o dł. 1,000 km oraz odc. Miedzno-Rybno w km 7+944 do km 9+610 o dł. 1,666 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1. Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm zgodnie z tabelą frezowań, 2. Mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - miejsca po frezowaniu, 4. Remont cząstkowy z mieszanki mineralno bitumicznej o śr. gr. 4 cm, 5. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną śr. gr. 4 cm 6. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia, 7. Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod zjazdy, 8. Wykonanie zjazdów z tłucznia o gr. 10cm, 9. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information