Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w styczniu 2014r

Order Newsletter: 1 Position: 18030 (oferta nr 60571)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w styczniu 2014r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług: działania organizacyjno - techniczne, przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowej wraz z załadunkiem i transportem - materiały we własnym zakresie zgromadzone przez Wykonawcę, za wyjątkiem soli którą zapewni Zamawiający, odśnieżanie - usuwanie śniegu z nawierzchni, zapobieganie i usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających) - materiały we własnym zakresie zgromadzone przez Wykonawcę, za wyjątkiem soli którą zapewni Zamawiający, przy intensywnych opadach śniegu usuwanie wraz z wywozem pokrywy śniegu, utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą, Wykaz dróg: nr 189 Złotów - Więcbork od km 33+255 do km 50+151 nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota od km 2+800 do km 6+137 nr 237 Czersk - Mąkowarsko od km 7+006 do km 47+405 nr 240 Chojnice - Świecie od km 11+243 do km 45+989 nr 241 Tuchola - Sępólno - Głogowiniec od km 0+000 do km 94+039 nr 242 Więcbork - Łobżenica od km 0+000 do km 8+012 nr 243 Mrocza - Koronowo od km 0+000 do km 27+184 nr 246 Paterek - Łabiszyn od km 0+000 do km 31+433 nr 247 Kcynia - Szubin od km 0+000 do km 15+707

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906200009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information