Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2013 roku

Order Newsletter: 1 Position: 146615 (oferta nr 605486)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2013 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2013 roku. Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: Nr drogi 214 kilometracja: 161+384 - 163+200 = 700 mb str. L, 161+384 - 163+200 = 500 mb str. P; 163+200 - 165+300 = 800 mb str. L, 163+200 - 165+300 = 1.400 mb str. P; 165+300 - 166+900 = 960 mb str. L, 165+300 - 166+900 = 1120 mb str. P; 168+600 - 170+400 = 3000 mb str. L, 168+600 - 170+400 = 1.400 mb str. P; Nr drogi 214 - powierzchnia razem 10.770 m2, szerokość 1,50 m; Nr drogi 238 kilometracja: 0+000 - 2+500 = 1500 mb str. L, 0+000 - 2+500 = 1200 mb str. P, 2+500 - 5+800 = 2200 mb str. L i P, 8+000 - 9+600 = 315 mb str. L i P, 9+600 - 12+900 = 2100 mb str. L, 9+600 - 12+900 = 2200 str. P, 12+900 - 17+400 = 3000 mb str. L i P, 17+400 - 19+323 = 700 mb str. L i P, Nr drogi 238 - powierzchnia razem 19.430 m2, szerokość 1,00 m; Nr drogi 239 kilometracja: 4+000 - 6+000 = 1000 mb str. L i P szer. 1,50 m, 11+800 - 14+700 = 1800 mb str. L i P, Nr drogi 239 - powierzchnia razem 6.600 m2; Nr drogi 240 kilometracja: 63+700 - 65+150 = 1450 mb str. L i P szer. 1,50 m, Nr drogi 240 - powierzchnia razem 4.350 m2; Nr drogi 244 kilometracja: 3+700 - 5+700 = 2000 mb str. L i P szer. 1,00 m, 34+100 - 35+600 = 1500 mb str. L szer. 1,50 m, 34+100 - 35+600 = 0 mb str. P szer, 1,00 m, Nr drogi 240 - powierzchnia razem 6.250 m2; Nr drogi 245 kilometracja: 2+600 - 5+000 = 1200 mb str. L i P szer. 1,50 m, Nr drogi 245 - powierzchnia razem 3.600 m2; Razem: 51.000 m2; Pogłębianie rowów - wykonanie mechanicznie - rów w przekroju trapezowy o głębokości 50 cm dno rowu, szer. 40 cm, pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zestawienie odcinków przeznaczonych do pogłębiania rowów: Nr drogi 244 - miejscowość Dąbrówka = 200 mb str. P, odcinek Wtelno - Tryszczyn = 700 mb str. P, kilometracja 34+100 - 35+600 = 1500 mb str. L, Nr drogi 245 - odcinek Gruczno Szkoła - Kosowo = 2000 mb str. L i P; Nr drogi 248 - Skrzyżowanie Rudki - Cmentarz = 500 mb (Rów przechodzący ze strony prawej w lewą w zależności od kierunku łuków); Razem: 4.900 mb. Dokładnie miejsca wskaże Zamawiający w trakcie wykonywania robót. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że materiał ze ścinki poboczy i pogłębiania rowów nie nadające się do ponownego wykorzystania jest własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiał, który nadaje się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru jest własnością Zamawiającego. 3.3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia - skróconych projektach wykonawczych. 3.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451121006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30