Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w m-cu styczniu 2014 r z podziałem na 2 części zamówienia.

Order Newsletter: 1 Position: 17852 (oferta nr 60482)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w m-cu styczniu 2014 r z podziałem na 2 części zamówienia.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie obejmuje następujący zakres usługi: 1.1.działania organizacyjno - techniczne,1.2przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowej wraz z załadunkiem i transportem - materiały przekazane przez Zamawiającego, 1.3.odśnieżanie - usuwanie śniegu z nawierzchni, 1.4.przy intensywnych opadach śniegu usuwanie wraz z wywozem pokrywy śniegu,1.5.utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą,1.6.ręczna likwidacja śliskości zimowej na spadkach 2. Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906200009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information