Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 r.

Order Newsletter: 1 Position: 271436 (oferta nr 598016)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają : kosztorys ofertowy , przedmiar robót, wykaz powierzchni do oznakowania poziomego SST określające wymagania techniczne. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach : znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo z zastosowaniem kulek odblaskowych, oraz znakowanie masami chemoutwardzalnymi stosowanymi na zimno oraz masami termoplastycznymi-grubowarstwowo z zastosowaniem kulek refleksyjnych.Łączna powierzchnia do malowania cienkowarstwowo - 14.732,75 m2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information