Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa w związku z koniecznością doprojektowania odcinka uwzględniającego w

Order Newsletter: 1 Position: 258888 (oferta nr 587600)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa w związku z koniecznością doprojektowania odcinka uwzględniającego w

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres opracowań dotyczący doprojektowania odcinka w wyniku zrezygnowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie z opracowania dokumentacji projektowej na obwodnicę Lipna: - ocena wpływu na BRD dla istniejącego odcinka drogi oraz audytu BRD dla projektu, - badania konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, - opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, - opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu, - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, - uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, - uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000, - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową. - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w.w. postępowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 721300007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information