Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Kcynia oraz budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Grzeczna Panna

Order Newsletter: 1 Position: 124797 (oferta nr 576399)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-06-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Kcynia oraz budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Grzeczna Panna

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: Zatoki w m. Kcynia (DW 241) - rodzaj robót: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - ścięcie dwóch drzew, - mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej, - rozbiórek elementów dróg: nawierzchni z mieszanek min.-bit. gr. 8cm, nawierzchni tłuczniowo - żwirowej gr. 10cm, nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6cm (do odzysku), podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm wraz z wywozem gruzu - wykonanie wykopów, - formowanie nasypów, - plantowanie skarp, poboczy i przyległego terenu, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm, - podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 i 15cm, - podbudowa z betonu cementowego B20 gr. 22cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 gr. 4cm, - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm, - nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8cm, - umocnienie skarpy i dna rowy z brukowca gr. 10cm, - oznakowanie poziome grubowarstwowe - oznakowanie pionowe - oporniki betonowe wtopione gr. 12x25cm na ławie B-15 z oporem, - krawężniki zwykłe 15x30cm na ławie B-15 z oporem, - krawężniki najazdowe 15x22cm na ławie B-15 z oporem, - krawężniki skośne 15x30/22 na ławie B-15 z oporem, - chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (materiał nowy i z odzysku), - ustawienie obrzeży 30x8cm, - ścieku pochodnikowego trapezowego - humusowanie terenu z obsianiem gr. 10cm - roboty pomiarowe z mapą powykonawczą, Zatoka w m. Grzeczna Panna (DW 246) - rodzaj robót: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej, - rozbiórek elementów dróg: nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm, obrzeży betonowych 8x30, krawężników betonowych, likwidacji oznakowania poziomego wraz z wywozem gruzu, - ułożenia rury osłonowej dwudzielnej Ø110 na istniejących kablach telekomunikacyjnych, - wykonanie wykopów, - formowanie nasypów, - plantowanie skarp, poboczy i przyległego terenu, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm, - podbudowa z betonu cementowego B20 gr. 22cm, - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm, - nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8cm, - oznakowanie poziome grubowarstwowe (wibroakustyczne), - oznakowanie pionowe - regulacja, - oporniki betonowe wtopione gr. 12x25cm na ławie B-15 z oporem, - krawężniki zwykłe 15x30cm na ławie B-15 z oporem, - krawężniki skośne 15x30/22 na ławie B-15 z oporem, - chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, - ustawienie obrzeży 30x8cm, - humusowanie terenu z obsianiem gr. 10cm - roboty pomiarowe z mapą powykonawczą,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30