Świadczenie usług dostępu do Internetu w lokalach Zamawiającego

Order Newsletter: 1 Position: 219574 (oferta nr 553821)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-06-07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług dostępu do Internetu w lokalach Zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu w lokalach Zamawiającego w Krakowie przy ul. Ułanów 25 oraz ul. Wiśniowej 3/3 Warunki ogólne realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich urządzeń potrzebnych do skonfigurowania połączeń nieodpłatnie; koszty instalacji łącza powinny być podane łącznie z kosztem świadczenia usługi dostępu do Internetu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku; Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany ww. urządzeń w lokalizacjach wskazanych powyżej. każde urządzenie po stronie klienta powinno posiadać interfejs LAN (Ethernet 10-100 BaseT). Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). Wykonawca musi posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne dokonywane w celach serwisowych będą się odbywać w godzinach nocnych (od godz. 22:00 do godz. 05:00). czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 24 godziny gwarancja dostępności i jakości usług - dostępność łącza nie niższa niż 95% w skali miesiąca. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku. Za dzień uruchomienia usługi uznaje się datę podpisania protokołu instalacji. Warunki płatności Wynagrodzenie płatne miesięcznie z góry w terminie wskazanym przez Wykonawcę na fakturze VAT. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze. W przypadku nie doręczenia przez Wykonawcę faktury w wyżej wymienionym terminie, Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724110004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information