Remont nawierzchni przez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia na odc. Murzynko od km 74+120 do km 75+560 o dł. 1,440 km

Order Newsletter: 1 Position: 214438 (oferta nr 547941)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-06-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont nawierzchni przez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia na odc. Murzynko od km 74+120 do km 75+560 o dł. 1,440 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: zakres zamówienia : - mechaniczne ścięcie poboczy oraz istniejących zjazdów z ich profilowaniem, - frezowanie nawierzchni pod remont, - remont ubytków w nawierzchni i miejsc frezowanych, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznejprzed powierzchniowym utrwaleniem - 25% powierzchni - pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją K1 - 70MP i grysami bazaltowymi o frakcji od 4,0 mm do 6,3 mm, - mechaniczne ścięcie poboczy na grubość 5cm do spadku 6%, -wyrównanie poboczy i zjazdów materiałem z frezowania , - wykonanie oznakowania poziomego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 600,00zł brutto

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30