Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w 2013 r. z podziałem na 6 części

Order Newsletter: 1 Position: 209006 (oferta nr 542704)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-05-29

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w 2013 r. z podziałem na 6 części

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w 2013 r. z podziałem na 6 części Część zamówienia nr 1. RDW Inowrocław Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: Droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek - Sompolno, m. Kaczewo 48+560 - 50+990 = 2 430 x 2 str. L str. P = 4 860 mb x 2,00= 9 720m2 Droga wojewódzka nr 251 Kaliska - Inowrocław, odc. Barcin - Pakość: 51+890 - 52+680 = 790 mb str. L, 52+780 - 54+135 = 1 355 mb str. L, 54+180 - 54+600 = 420 mb str. L, 54+660 - 55+430 = 770 mb str. L, 55+480 - 56+000 =520 mb str. L, 56+220 - 56+550 = 330 mb str. L, 56+815 - 58+010 = 1 195 mb str. L, 58+300 - 58+460 =160 mb str. L, 59+020 - 59+215 = 195 mb str. L, 60+650 - 60+750 = 100 mb str. L, 61+060 - 61+300 = 240 mb str. L, 52+110 - 52+190 = 80 mb str. P, 52+810 - 52+900 = 90 mb str. P, 53+670 - 54+090 = 420 mb str. P, 54+270 - 54+620 = 350 mb str. P, 55+600 - 55+660 = 60 mb str. P, 56+220 - 56+356 = 136 mb str. P, 56+755 - 56+885 = 130 mb str. P, 57+400 - 57+720 = 320 mb str. P, 58+390 - 58+770 =380 mb str. P, 59+007 - 59+220 = 213 mb str. P, 59+740 - 59+910 = 170 mb str. P, 61+340 - 61+620 = 280 mb str. P, 61+680 - 62+050 = 370 mb str. P, 62+350 - 62+450 = 100 mb str. P. 9 174 mb x 1,15 = 10 550,10 m2 dokładnie miejsca wskaże Zamawiający w trakcie wykonywania robót Część zamówienia nr 2. RDW Toruń Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: Droga wojewódzka nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka 5+000 - 9+800 = 9 000 mb x 1,20 = 10 800 m2 str. L str. P Droga wojewódzka nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno 2+800 - 9+200 = 11 333 mb x 1,20 = 13 600 m2 str. L str. P Droga wojewódzka nr 245 Rz. Wisła - Droga krajowa nr 91 12+500 - 13+900 = 400 mb x 2,00 = 800 m2 str. L Pogłębianie rowów - wykonanie mechanicznie - rów w przekroju trapezowy o głębokości 60 cm dno rowu szer. 40 cm pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Droga wojewódzka nr 552 Różankowo - Lubicz 14+770 - 14+920 = 150 mb str. L 15+980 - 16+640 = 1 010 mb str. L str. P 1 160 mb Droga wojewódzka nr 554 Orzechowo - Kikół 24+800 - 25+700 = 900 mb str. P 42+650 - 43+500 = 1 000 mb str. L str. P 1 900 mb dokładnie miejsca wskaże Zamawiający w trakcie wykonywania robót Część zamówienia nr 3. RDW Tuchola Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: Droga wojewódzka nr 237 Czersk - Mąkowarsko 26+850 - 27+600 = 750 mb str. P 26+850 - 27+500 = 650 mb str. L 27+900 - 28+940 = 1 040 mb str. P 27+900 - 28+940 = 1 040 mb str. L 3 480 mb x 1,30 = 4 524 m2 Droga wojewódzka nr 240 Chojnice - Świecie 28+250 - 32+010 = 3 760 mb str. L 28+450 - 29+400 = 950 mb str. P 29+600 - 29+900 = 300 mb str. P 30+300 - 30+490 = 190 mb str. P 30+530 - 31+370 = 840 mb str. P 31+700 - 31+850 = 150 mb str. P 32+210 - 32+460 = 250 mb str. P 32+830 - 34+070 = 1 240 mb str. L 32+920 - 34+200 = 1 280 mb str. P 34+430 - 36+170 = 1 740 mb str. L 34+400 - 35+550 = 1 150 mb str. P 36+430 - 36+820 = 390 mb str. L 36+000 - 36+450 = 450 mb str. P 36+950 - 37+340 = 390 mb str. P 13 080 mb x 1,50 = 19 620 m2 Droga wojewódzka nr 241 Tuchola - Rogoźno Brzuchowo - Sikorz 9+700 - 9+800 = 100 mb str. P 9+800 - 9+880 = 80 mb str. L 14+020 - 15+280 = 1 260 mb str. L 14+420 - 15+350 = 930 mb str. P 15+630 - 15+900 = 270 mb str. L 17+160 - 17+316 = 156 mb str. P 20+300 - 20+420 = 120 mb str. P 20+260 - 20+470 = 210 mb str. L 21+100 - 21+400 = 300 mb str. L 20+950 - 21+110 = 160 mb str. P 21+370 - 21+500 = 130 mb str. P 21+800 - 22+064 = 264 mb str. P 22+070 - 22+160 = 90 mb str. L 22+700 - 22+830 = 130 mb str. P 24+100 - 24+650 = 550 mb str. P 24+670 - 26+340 = 1 670 mb str. L 24+670 - 26+340 = 1 670 mb str. P 8 090 mb x 1,50 = 12 135 m2 Więcbork - Wiele 42+000 - 49+600 = 7 600 mb str. L 42+000 - 49+600 = 7 600 mb str. P 15 200 mb x 1,50 = 22 800 m2 Mrocza - Kosowo 58+000 - 62+600 = 4 600 mb str. L 58+000 - 62+600 = 4 600 mb str. P 9 200 mb x 1,50 = 13 800 m2 Pogłębianie rowów - wykonanie mechanicznie - rów w przekroju trapezowy o głębokości 60 cm dno rowu szer. 40 cm pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Droga wojewódzka nr 237 Czersk - Mąkowarsko 1 Łyskowo, 32+070 - 32+400 = 330 mb str. P 2 Łyskowo, 33+900 - 34+170 =270 mb str. L 3 Gostycyn, 34+880 - 35+030 = 150 mb str. L 4 Gostycyn, 35+880 - 36+030 = 150 mb str. L 5 Kamienica, 39+030 - 39+400 = 370 mb str. L 1 270 mb dokładnie miejsca wskaże Zamawiający w trakcie wykonywania robót Część zamówienia nr 4. RDW Wąbrzeźno Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: Droga wojewódzka nr 538 19+720 -27+203 = 7.483 mb x 2 str. L str. P = 14 966 mb x 1,25= 18 707,50m2 dokładnie miejsca wskaże zamawiający w trakcie wykonywania robót Część zamówienia nr 5. RDW Włocławek Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: Droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek - Sompolno 6+850 - 6+600 = 500 mb x 2 str. L str. P = 1 000 mb x 1,50= 1 500m2 Droga wojewódzka nr 558 Lipno - Dyblin 9+500 - 10+500 = 1 000 mb x 2 str. L str. P = 2 000 mb x 2,50= 5 000m2 20+767 - 21+172 = 405 mb str. L x 2,20= 891m2 21+172 - 22+392 =1 220 mb str. L x 2,60= 3 172m2 21+172 - 22+392 = 1 220 mb str. P x 2,70= 3 294m2 12 357 m2 Droga wojewódzka nr 562 Szpetal G. - Płock 19+375 - 20+300 = 925 mb str. P x 2,00= 1 850m2, 24+275 - 25+739 = 1 464 mb str. L x 2,00= 2 928m2, 4 778 m2 Pogłębianie rowów - wykonanie mechanicznie - rów w przekroju trapezowy o głębokości 50 cm dno rowu szer. 40 cm pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Droga wojewódzka nr 270 Brześć Kujawski - Koło 10+200 - 10+400 = 200 mb str. P Droga wojewódzka nr 269 Szczerkowo - Kowal 20+400 - 20+700 = 300 mb str. L 51+690 - 51+770 = 80 mb str. P 52+900 - 53+100 = 200 mb str. P 580 mb Droga wojewódzka nr 562 Szpetal G. - Płock 0+410 - 0+730 = 320 mb str. P 2+800 - 3+380 = 580 mb str. P 900 mb dokładnie miejsca wskaże zamawiający w trakcie wykonywania robót Część zamówienia nr 6. RDW Żołędowo Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: Droga wojewódzka nr 214 161+384 - 163+200, 163+200 - 165+300, 165+300 - 166+900, 168+600 - 170+400 = 10.770 m2 Droga wojewódzka nr 238 0+000 - 2+500, 2+500 - 5+800, 8+000 - 9+600, 9+600 - 12+900, 12+900 - 17+400, 17+400 - 19+323 = 19.430 m2 Droga wojewódzka nr 239 4+000 - 6+000, 11+800 - 14+700 = 6.600 m2 Droga wojewódzka nr 240 63+700 - 65+150 = 4.350 m2 Droga wojewódzka nr 244 3+700 - 5+700, 34+100 - 35+600 = 6.250 m2 Droga wojewódzka nr 245 2+600 - 5+000 = 3.600 m2 RAZEM: 51.000 m2 Pogłębianie rowów - wykonanie mechanicznie - rów w przekroju trapezowy o głębokości 50 cm dno rowu szer. 40 cm pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Droga wojewódzka nr 244 m. Dąbrówka, m. Wtelno - Tryszczyn, 34+100 - 35+600 = 2400mb Droga wojewódzka nr 245 m. Gruczno Szkoła - Kosowo = 2000 mb Droga wojewódzka nr 248 Skrzyżowanie Rudki - Cmentarz = 500 mb RAZEM: 4.900 mb dokładnie miejsca wskaże Zamawiający w trakcie wykonywania robót Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że materiał ze ścinki poboczy i pogłębiania rowów nie nadające się do ponownego wykorzystania jest własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiał, który nadaje się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru jest własnością Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451121006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information