Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych

Order Newsletter: 1 Position: 4234 (oferta nr 50116)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w orientacyjnej ilości: L.p. Rodzaj J.m. Orientacyjna Ilość 1 Benzyna bezołowiowa (Pb 95) Litr 50 000 2 Olej napędowy (ON) Litr 129 000 Przedmiotem zamówienia jest: - tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych i sprzętu (kanistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.12.2008r. (Dz. U. Nr 221 poz.1441 z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych; ponadto muszą być zgodne z normami: PN EN 228: 2005(U) - etylina, PN EN 590:2005(U) - olej napędowy; - tankowanie paliwa zarówno do zbiorników pojazdów jak i kanistrów musi odbywać się bezgotówkowo - karta paliwowa, całodobowo we wszystkie dni tygodnia; Wykonawca przedstawi (jako załącznik do oferty) zasady systemu sprzedaży bezgotówkowej; - tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie - w zależności od potrzeb - w stacjach paliwowych Wykonawcy wskazanych w Wykazie stacji paliw czynnej całodobowo we wszystkie dni tygodnia; - Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych brutto obowiązujących w dniu tankowania paliwa z zastosowaniem upustu do ceny na dystrybutorze; - ważność karty przez 12 miesięcy; - Wykonawca musi posiadać stacje usytuowane w odległości nie większej niż 20 km od siedziby od miejsce garażowania pojazdów Zamawiającego w jednostkach terenowych wykazanych w kosztorysie ofertowym - wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za zakup paliwa - 2 razy w miesiącu (pierwsza faktura 15 dnia każdego miesiąca, druga faktura ostatniego dnia miesiąca); - przewidywana ilość oraz asortyment paliwa określona jest w kosztorysie ofertowym - załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz jednostek terenowych Zamawiającego dokonujących zakupów paliw oraz przewidywana ilość pojazdów przeznaczonych do tankowania paliwa zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do wykazu dodatkowych pojazdów lub wykreślenia pojazdu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 091321004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information