Wykonanie usług uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego dla części zamówienia nr 3 - usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 4 części

Order Newsletter: 1 Position: 157460 (oferta nr 500590)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-04-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usług uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego dla części zamówienia nr 3 - usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 4 części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego na Wykonanie usług uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego dla części zamówienia nr 3 - usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 4 części Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług: -działania organizacyjno - techniczne, -przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowej wraz z załadunkiem i transportem - materiały we własnym zakresie zgromadzone przez Wykonawcę, za wyjątkiem soli którą zapewni Zamawiający, -odśnieżanie - usuwanie śniegu z nawierzchni, -zapobieganie i usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających) - materiały we własnym zakresie zgromadzone przez Wykonawcę, za wyjątkiem soli którą zapewni Zamawiający, -przy intensywnych opadach śniegu usuwanie wraz z wywozem pokrywy śniegu, -utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą, -prace porządkowe po sezonie zimowym - wykonanie pozimowego zamiatania ulic. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich nr 241 Sępólno - Wągrowiec od km 56+442 do km 94+039 nr 246 Paterek - Szubin od km 0+000 do km 16+958 nr 246 Szubin - Łabiszyn od km 16+958 do km 31+433 nr 247 Kcynia - Szubin od km 0+000 do km 15+707

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906200009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information