Przeprowadzenie szkolenia: Rachunkowość budżetowa w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Order Newsletter: 1 Position: 130602 (oferta nr 481990)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-04-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia: Rachunkowość budżetowa w Ośrodkach Pomocy Społecznej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: przeprowadzenie szkolenia: Rachunkowość budżetowa w Ośrodkach Pomocy Społecznej dla 2 pracowników Zamawiającego. 2.Tematyka szkolenia:1. Aktywa trwałe w OPS: trwały zarząd nieruchomości; likwidacja środków trwałych;ewidencja darowizn otrzymanych od jednostek budżetowych i firm.2. Ewidencja należności w OPS:należności funduszu alimentacyjnego;zasady aktualizacji należności;umorzenia należności zmarłego dłużnika; przedawnienie należności wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.3.Przychody z tytułu dochodów budżetowych - konto 720.4.Ewidencja dochodów i wydatków: wybrane problemy z klasyfikowaniem paragrafowym wydatków. 5. Nienależnie wypłacone świadczenia: zwroty nienależnie pobranych świadczeń;ewidencja księgowa nienależnie pobranych świadczeń.Wydatki strukturalne w OPS - wybrane problemy.7. Konsultacje indywidualne. Miejsce szkolenia: Kraków, EUROPROFES, al. Krasińskiego 10. Termin szkolenia: 10.04.2013r. w godz. od 10.00 do 15.00.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805110009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information