USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - RDW ŻOŁĘDOWO W 2013 R. Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

Order Newsletter: 1 Position: 47911 (oferta nr 478976)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-03-29

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - RDW ŻOŁĘDOWO W 2013 R. Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia. Zamówienie podzielono na trzy części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: 3.2.1. części nr 1 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu:1. obsługa techniczna OT - 1 (planowana ilość napraw ok. 12 razy), 2. obsługa techniczna OT - 2 + wymiana oleju (planowana ilość napraw ok. 12 razy) wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu lub sprzętu, załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/91 Naczelnego Dyrektora ODP z dnia 6.05.1991 r. - dołączony do SIWZ, 3. naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 180), Pojazdy i sprzęt przewidziany do napraw warsztatowych: Polonez Caro+ o numerze rejestracyjnym BCS 3329, Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CBY JK88, Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CB 9654G, Fiat Panda o numerze rejestracyjnym CBY SN06, Citroen Jumper o numerze rejestracyjnym CBY 42M5, Intrall Lublin 3 Mi o numerze rejestracyjnym CBY 39SH, Ciągnik FARMTRAC 70 o numerze rejestracyjnym CBY N509, Przyczepa VIOLA o numerze rejestracyjnym CBY R004, Rębak SKORPION o numerze rejestracyjnym CBY R182, Rębak SKORPION o numerze rejestracyjnym CBY R150, Przyczepa AUTOSAN o numerze rejestracyjnym CBY R152, Ładowacz Cyklop. 3.2.2. części nr 2 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu: naprawa sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 50), Sprzęt przewidziany do konserwacji i usuwania awarii: Kosa spalinowa FS 55 - 1 szt., Kosy spalinowe FS 200 - 2 szt., Kosa spalinowa FS 240 - 1 szt., Kosa spalinowa FS 350 - 2 szt., Kosa spalinowa FS 360 - 2 szt., Kosa spalinowa FS 450 - 2 szt., Kosiarka HORTMASZ - 1 szt., Podkrzesywarka HT-75 - 3 szt., Piła spalinowe MS 250 - 1 szt., Piła spalinowa MS 261 - 1 szt., Piły spalinowe MS 361 - 2 szt., Piła spalinowa MS 440 - 1 szt., Zagęszczarka CF 1 - 1 szt., Zagęszczarka VP 1340 R - 1 szt., Agregat prądotwórczy F7001 - 1 szt., Świder glebowy BT 360 - 1 szt., Piła do cięcia asfaltu TS-400 - 1 szt., Dmuchawo-opryskiwacz SR-420 - 1 szt., Nagrzewnica olejowa B35 CL - 1 szt., Prostownik z rozruchem 570A - 1 szt., Agregat spawalniczy INWERTMax 161 LOGIC - 1 szt., Agregat spawalniczy MIG/MAG 220D SHERMAN - 1 szt., Myjka KARCHER HD6/15PLUS - 1 szt., 3.2.3. części nr 3 - usługi w zakresie przeglądu, naprawy i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA: 1. Przegląd sprzętu wg ilości i ceny jednostkowej przeglądu (orientacyjna, planowana ilość przeglądów - 1 raz w roku), 2. Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 90), 3. Wykonanie przeglądów i napraw poprzeglądowych w siedzibie Zamawiającego, bądź w warsztacie Wykonawcy - zgodnie ze złożonym protokołem przedwykonawczym. 4. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy sprzętu: 1. Wysięgnik FME 500 - 2 szt., 2. Głowica do wycinania krzaków - 2 szt., 3. Głowica Kosząca UMK 1200 - 2 szt., 4. Wiertnica EBG - 2 szt., 5. Szczotka myjąca DWB - 2 szt. 3.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3.4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3.5. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będzie obciążał ceny umownej. 3.6. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 3.7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące, a na nowo wbudowane części 12 miesięcy - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 3.8. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych (uszkodzonych) i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 3.9. W przypadku awarii pojazdów Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdów do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2013

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30