Usługi wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 r.

Order Newsletter: 1 Position: 122372 (oferta nr 475785)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-03-27

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie obejmuje:- wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy, - karczowanie drzew , frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza,oczyszczenie terenu po wycince drzew .- zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza zgodnie z IPU § 6pkt 3-zał. Nr 9 - projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki, dostarczy Zamawiający- oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.2.Zamówienie podzielono na 2 części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: 2.1 Część nr 1 : obejmuje następujący zakres: 514 szt. drzew do wycinki w tym z frezowaniem 56 szt.i w tym 28 szt z karczowaniem przy następujących drogach wojewódzkich: droga nr 266 Ciechocinek - Sompolno -62 szt, droga nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kuj - 32 szt droga nr 301 Lubanie - Osięciny -17 szt droga nr 265 Brześć Kuj-Gostynin -80 szt. droga nr 269 Szczerkowo - Kowal -94 szt,droga nr 270 Brześć Kuj - Koło -126 szt. droga nr268 Brzezie - Brześć Kujawski - 24 szt. ogółem 514 szt. w tym z frez. 56 szt, i 28 szt z karczowaniem.Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza : 731,26 m3 . 2.2 Część nr 2 : obejmuje następujący zakres: 150 szt. drzew do wycinki w tym z frezowaniem 25 szt. przy następujących drogach wojewódzkich: droga nr 541 Sierpc -Tłuchowo- Dobrzyń -10 szt ,droga nr 557 Rypin - Lipno - 68 szt,droga nr 559 Lipno- Brudzeń -Płock -41 szt,droga nr 562 Szpital G - Dobrzyń - Płock -18 szt,droga nr558 Lipno - Dyblin -12 szt. Ogółem 149 szt. w tym z frez. 34 szt.Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza dla części nr 2 : 271,01 m3 3.Z uwagi na fakt ,iż Zamawiający nie otrzymał jeszcze z Urzędów Gmin wszystkich decyzji na wycinkę wnioskowanych drzew , ilość drzew przedstawiona powyżej może ulec zmniejszeniu. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcy składającym oferty do dokonania oględzin w terenie drzew przewidzianych do wycinki. W tym celu załącza do SIWZ ,,Plan wyrębu drzew,, zawierający lokalizację drzew.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information