Usługi usuwania chorych i suchych drzew wraz z częściowym frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2015r.

Order Newsletter: 1 Position: 35509 (oferta nr 45451)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-03-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi usuwania chorych i suchych drzew wraz z częściowym frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2015r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie podzielono na dwa etapy: I etap obejmuje: drogę 550 w m-ci Chełmno i 551 Raciniewo - wycinkę drzew do poziomu pobocza,(podłoża) bez frezowania pni - wywóz dłużyc i gałęzi poza pas drogowy, - oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew, - zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego. II etap obejmuje: - wycinkę drzew - frezowanie pnia, na głębokość 20 cm poniżej poziomu krawędzi nawierzchni jezdni, - wywóz dłużyc i gałęzi poza pas drogowy, - uzupełnienie powstałego zagłębienia po frezowaniu ziemią z przyległego terenu - oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew, - zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w pierwszej kolejności Etap I, a po zakończeniu przystąpić do realizacji Etapu II. Zamawiający wymaga, aby wycinka drzew odbywała się kompleksowo w ramach jednej drogi, dopiero po wycięciu wszystkich drzew przewidzianych do wycinki w ramach jednej drogi, Wykonawca może przystąpić do wycinki na kolejnej drodze. 3. Zakres zamówienia: Etap I - 100 szt. drzew do wycięcia bez frezowania pni na drogach : Nr 550 Chełmno - Unisław w m-ci Chełmno ul. Toruńska - 81 szt. Nr 551 Strzyżawa - Orzechowo w m-ci Raciniewo ul. Bydgoska - 19 szt. Razem - 100szt. Etap II - 100 szt. drzew do wycięcia z frezowaniem pni na drogach: Nr 245 Gruczno - Chełmno m. Chełmno ul. Wiślana - DK nr 91 - 13 szt. Nr 258 rz. Wisła - Obrowo odc. DK nr 10 - Osiek - 5 szt. Nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka odc. Rzęczkowo - Bierzgłowo - 2 szt. Nr 551 Strzyżawa - Orzechowo odc. Ostromecko Zabasta - Unisław - 26 szt. Nr 554 Orzechowo - Kikół odc. Kowalewo - Poćwiardowo - 29 szt. Nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice w m. Dobrzejewice - 7 szt. Nr 597 Rzęczkowo - Unisław - 18 szt. Razem - 100szt. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom składającym oferty do dokonania oględzin w terenie drzewostanu przewidzianego do wycinki, w tym celu załącza do SIWZ ilości dla etapu I i II j.w. 5. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki. Szacunkowa ilość pozyskanego drewna: Etap I - ilość pozyskanego drewna - 87,86 m3 Etap II - ilość pozyskanego drewna - 107,73 m3 6. Wyceny rzeczywistej wielkości i wartości pozyskanego drewna dokona biegły rzeczoznawca na zlecenie i koszt Zamawiającego w trakcie realizacji usługi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: czas rakcji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl.

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30