USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA RDW - TORUŃ w 2013r. z podziałem na części

Order Newsletter: 1 Position: 31181 (oferta nr 448482)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-02-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA RDW - TORUŃ w 2013r. z podziałem na części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: Część zamówienia nr 1: dotyczy napraw i konserwacja pojazdów szacunkowa ilość r-godz.-220 - naprawy samochodu osobowego marki Fiat - Panda - 1 szt. - naprawy samochodu osobowego marki Daewoo - Lanos - 1 szt. - naprawy samochodu osobowego marki Dacia -Logan - 1 szt. - naprawa samochodu osobowego marki Skoda - Fabia - 1 szt. - naprawy samochodów marki Daewoo -Lublin 3 - 2 szt. - naprawa sam. ciężarowego marki CITROEN -JUMPEL (wywrotka) - 1szt. - naprawa przyczepy sygnalizacyjnej Wiola - 2szt. - naprawa przyczepy specjalnej Rębak typu Skorpion - 1 szt. powyższe pojazdy garażowane są w RDW Toruń ul. Polna 113 Część zamówienia nr 2: dotyczy napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do ,,UNIMOGA-szacunkowa ilość r-godz 75 - naprawa głowicy do koszenia trawy - 1 szt. - naprawa głowicy do cięcia krzewów- 1 szt. - naprawa wiertnicy glebowej - 1 szt. - naprawa myjki do znaków- 1 szt. - naprawa wysięgnika - 1 szt. -naprawa pługa - 1 szt. - naprawa solarki - 1 szt. powyższe pojazdy garażowane są w RDW Toruń ul. Polna 113 3. Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesorii gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu. 4. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów i sprzętu z zakresu: - napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, itp. - konserwacji pojazdów, - przeglądów technicznych OT-2, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów, 5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do wskazanego w pkt. 2 miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 10. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information