Usługi wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2013 r.

Order Newsletter: 1 Position: 29971 (oferta nr 446039)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-02-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2013 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Zamówienie obejmuje: - wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy, - frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza - oczyszczenie terenu po wycince drzew . - zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza / zgodnie z IPU § 6pkt 3-zał. nr 9 / - sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki, - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 3.3.Zamówienie : obejmuje następujący zakres: 215 szt. drzew do wycinki w tym z frezowaniem pni 215 szt. przy drogach wojewódzkich: - droga nr 245 Gruczno - Chełmno- dr. nr 1, ilość drzew-5 szt. - droga nr 550 Chełmno - Unisław ilość drzew - 57 szt. - droga nr 551 Strzyżawa - Orzechowo, ilość drzew - 112 szt. - droga nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice, ilość drzew - 5 szt. - droga nr 554 Orzechowo - Kikół , ilość drzew -5 szt. - droga nr 556 Ostrowite - Zbójno, ilość drzew - 6 szt. - droga nr 597 Rzęczkowo - Unisław, ilość drzew - 8 szt. - droga nr 649 Pluskowęsy - Sierakowo , ilość drzew - 17 szt. Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza wynosi: 255,17 m3 3.3.1 Zamawiający zaleca Wykonawcy składającym oferty do dokonania oględzin w terenie drzew przewidzianych do wycinki zgodnie z wyżej wymienioną lokalizacją drzew.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30