Opracowanie Koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 657 Złotoria - Lubicz(droga nr 10) od km 2+800 do km 5+700 dł. 2,9 km przez m. Nowa Wieś , gmina Lubicz wraz z koncepcją odwodnienia

Order Newsletter: 1 Position: 26163 (oferta nr 438834)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-02-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie Koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 657 Złotoria - Lubicz(droga nr 10) od km 2+800 do km 5+700 dł. 2,9 km przez m. Nowa Wieś , gmina Lubicz wraz z koncepcją odwodnienia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swoim zakresem obejmuje wykonanie: Mapy do celów projektowych - z aktualnym stanem prawnym w skali 1:500 Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - ocena stanu istniejącego, Koncepcja rozbudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową, Określenie warunków gruntowych, na podstawie odwiertów, Określenie, na podstawie odwiertów, istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz koncepcja jej wzmocnienia, Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rozwiązań projektowych, Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych koncepcją, Określenie powierzchni i właścicieli działek obcych zajęty w związku z rozbudową, Kosztorys szacunkowy robót uwzględniający wykupy gruntów. Parametry projektowe dla rozbudowywanej drogi: klasa Z kategoria ruchu KR 3 szerokość jezdni min. 6,50 m zatoki autobusowe chodnik jednostronny przekrój uliczny Zaproponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30