Usługi w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2013 r.

Order Newsletter: 1 Position: 63780 (oferta nr 436259)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-02-15

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2013 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie podzielono na 2 części zamówienia z których każda jest oddzielnym postępowaniem: Część zamówienia nr 1: Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg- 6 Mg) wraz z kierowcą - przyjęto 700 godzin, oraz usługa koparko ładowarką o poj. łyżki 0,15 m3 wraz z operatorem - przyjęto 100 godzin - miejsce podstawienia: baza RDW we Włocławku ul. Mielęcińska 13, Część zamówienia nr 2 : Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg-6 Mg ) wraz z kierowcą- przyjęto 300 godzin oraz usługa koparko ładowarką o poj. łyżki co najmniej 0,15 m2 wraz z operatorem - przyjęto 60 godzin - miejsce podstawienia: baza RDW w Rumiankowie k/ Lipna, 3.3.Zakres usług drogowego transportu towarów na potrzeby RDW określa Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia /załącznik nr 10 do SIWZ/ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. IV. Termin realizacji zamówienia:

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dityczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30