Usługi wycinania drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2013r.

Order Newsletter: 1 Position: 21103 (oferta nr 428804)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-02-08

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi wycinania drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2013r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi wycinania drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2013r. 2. Zamówienie obejmuje: - wycinkę drzew na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza - wywóz dłużyc i gałęzi poza pas drogowy, - oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew - wycena rzeczoznawcy wartości pozyskanego drewna - zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego. 3. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem. CZĘŚĆ I - 45 szt. drzew do wycięcia na drogach : Nr 251 Damasławek - Inowrocław odcinek Damasławek - Pakość - 13 szt. Nr 254 Brzoza - Wylatowo - 15 szt. Nr 255 Pakość - Strzelno - 8 szt. Nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo - 7 szt. Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia, odc. Łabiszyn - Złotniki Kuj. - 1 szt. Nr 253 Murczyn - Łabiszyn - 1 szt. CZĘŚĆ II - 224 szt. drzew do wycięcia na drogach : Nr 251 Kaliska - Inowrocław, odc. Pakość - Inowrocław - 13 szt. Nr 252 Inowrocław - Rózinowo - odc. Inowrocław - Zakrzewo - 61 szt. Nr 266 Ciechocinek - Sompolno - 24 szt. Nr 266 Ciechocinek - Sompolno, gm. Zakrzewo - 50 szt. Nr 246 Łabiszyn - Dąbrowa Biskupia odc. Złotniki Kuj.- Dąbrowa Biskup. - 33 szt. Nr 394 Przyłubie - Solec Kujawski - droga Nr 397 - 14 szt. Nr 397 Droga nr 394 (Otorowo) - Droga nr 10 (Makowiska) - 12 szt. Nr 249 (Droga 80) Czarnowo - Rz. Wisła - Solec Kuj. - (Droga 10) - 3 szt. Nr 412 Tupadły - Kobylniki - 9 szt. Nr 398 Złotniki Kuj. - Liszkowo - 3 szt. Nr 284 Stacja Kolejowa Złotniki Kuj. - Droga 25 - szt. 2 szt. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcą składającym oferty do dokonania oględzin w terenie drzewostanu przewidzianego do wycinka, w tym celu załącza do SIWZ przedmiar zawierający lokalizację drzew. 5. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od zamawiającego drewno pozyskane z wycinki. Szacunkowa ilość pozyskanego drewna: - CZEŚĆ I - 38,70 m3 dłużyc i 19,70 mp gałęzi - CZĘŚĆ II - 140,16 m3 dłużyc i 226,79 mp gałęzi 6. Wyceny rzeczywistej wielkości i wartości pozyskanego drewna dokona Wykonawca, na własny koszt, po wykonaniu usługi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30