Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów na terenie RDW Włocławek w 2013 r.

Order Newsletter: 1 Position: 50478 (oferta nr 426959)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-02-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów na terenie RDW Włocławek w 2013 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów dla RDW Włocławek w 2013r. 2.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek - Sompolno w miejscowości Odolion, w km 3+345) sygnalizacja wzbudzana, sygnalizatory świetlne /S-1/ na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa; 2.2. droga wojewódzka nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Baruchowo, w km 27+020 znak D-6 (przejście dla pieszych) sygnalizator podświetlony z komorami pulsującymi nad jezdnią (zasilanie sieciowe); 2.3. droga wojewódzka nr 252 Inowrocław -Rózinowo - odcinek Zakrzewo - Brzezie aktywne znaki drogowe wraz z zestawami zasilania solarami według zestawienia: 2.3.1 w Miejscowośc Siniarzewo w km 34+040 znak U-5C -1 znak element drogi: wyspa rozdziału - jeden solar w km 35+350 ,znakU-5C -1 znak,element drogi wyspa rozdziału , jeden solar, 2.3.2 w miejscowości Ujma Duża w km 37+970 ,znak U-5C - 1 znak ,element drogi : wyspa rozdziału - jeden solar , w km 38+680, znak U-5C,-1 znak, element drogo :wyspa rozdziału - jeden solar, 2.3.3 w miejscowości Bądkowo wkm 13+785, znakU-5C - 1 znak, element drogi : wyspa rozdziału ,jeden solar i w km 43+250 znak U-5C -1 znak , element drogi: wyspa rozdziału , jeden solar. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy: 3.1. zapewnienie właściwego utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej - wymiana osłon i soczewek w sygnalizatorach w przypadku wadliwego działania, 3.2. dbanie o estetykę urządzeń sygnalizacji świetlnej poprzez: mycie sygnalizatorów - soczewek sygnalizacyjnych, masztów i wysięgników (raz na kwartał), 3.3. systematyczne wykonywanie przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnej i aktywnych znaków drogowych obejmujące: - szafkę sterowniczą oraz ZK (przynajmniej raz w miesiącu), - pomiary izolacji kabli i ochrona przed pożarem, zgodnie z Instrukcją Obsługi (raz w roku), - sprawdzanie napięcia akumulatora przy solarach, konserwacja styków zasilania (raz w miesiącu) 3.4. likwidowanie uszkodzeń sieciowych lub sterowniczych, powodujących wyłączenie sygnalizacji świetlnej i aktywnych znaków drogowych (nie później niż 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiającego), 3.5. zapewnienie fachowej obsługi zaopatrzonej w środki transportu i odpowiedni sprzęt,posiadanie zaplecza technicznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502320000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information