Świadczenie usługi dostępu do serwisu prawnego LexPolonica

Order Newsletter: 1 Position: 19003 (oferta nr 426027)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-02-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi dostępu do serwisu prawnego LexPolonica

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu Serwisu Prawnego LexPolonica z modułem Prawo Unii Europejskiej dla jednego stanowiska w wersji online, o następujących funkcjonalnościach: 1) zapewnienie dostępu do wszystkich obowiązujących aktów prawnych ustawodawstwa krajowego, 2) dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej, 3) dostęp do orzecznictwa sądów powszechnych, 4) codzienna aktualizacja serwisu- uchwalone akty prawne zamieszczane są w bazie w ciągu kilku dni od ich ogłoszenia, 5) wyszukiwarka aktów prawnych uwzględniająca fleksję wprowadzonego hasła, 6) alfabetyczny skorowidz z możliwością szukania według kategorii, 7) możliwość wyodrębnienia spisu treści wybranego aktu prawnego, 8) możliwość sprawdzenia archiwalnego stanu prawnego obowiązującego w konkretnym dniu, poprzez ustawienie daty, 9) informacja o zmianach zamieszczona bezpośrednio przy nowelizowanej jednostce redakcyjnej, z możliwością porównania zmian, 10) informacja o orzecznictwie związanym z poszczególnymi normami prawnymi, przypisana bezpośrednio do jednostki redakcyjnej aktu prawnego, z hiperłączem 11) informacja o piśmiennictwie związanym z poszczególnymi przepisami, przypisana bezpośrednio do danej jednostki redakcyjnej aktu, z hiperłączem, 12) wzory pism, umów. 13) dostęp do systemu on-line przez Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem §9 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu świadczenia Usługi dostępu do serwisu LexisNexis Online do umów zawieranych od dnia 16 lipca 2012 roku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 14) system ma być dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej lub Mozilla 2.0 lub wyższa. 15) aktualizacja bazy programu wersja na on-line min 1 raz w tygodniu; 2. Wykonawca zapewni w cenie usługi 2 godzinne szkolenie z obsługi programu dla jego użytkowników, które zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone nie później niż 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usług dostępu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 480000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information