Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2013r

Order Newsletter: 1 Position: 42314 (oferta nr 421473)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-01-31

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2013r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2013r 2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: Część zamówienia nr 1 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 400) -naprawy samochodu osobowego marki DACIA LOGAN -naprawy samochodu osobowego marki SKODA FABIA - naprawy samochodu osobowego marki Polonez nr 1 - naprawy samochodu marki Lublin nr 1 - przyczepka VIOLA o masie całkowitej do 750 kg nr 1 Część zamówienia nr 2 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w Szubinie Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 100) - naprawy samochodu osobowego marki Polonez nr 2 - naprawy samochodu marki Lublin nr 2. - przyczepka VIOLA o masie całkowitej do 750 kg nr2 - naprawa rębaka nr 2 Część zamówienia nr 3 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 200) - naprawa ciągnika rolniczego FARMTRAC - naprawa przyczepy ciągnikowej - naprawy kosiarki, agregatu, rębaka nr 1 - podnośnik TUR-2 Część zamówienia nr 4 - dotyczy naprawy i konserwacji sprzętu STIHL i HUSQVARNA garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 150) - naprawa wykaszarki STIHL nr1 i wykaszarki STIHL nr2 - naprawa wykaszarki STIHL FS450 nr 1 i wykaszarki STIHL FS450 nr 2 - naprawa podkrzesywarki STIHL131 nr1 i podkrzesywarki STIHL131 nr 2 - naprawa pilarki STIHL nr1 i pilarki STIHL nr 2 - naprawa przecinarki do betonu STIHL - naprawa wiertnicy glebowej STIHL - naprawa kosiarki spalinowej HUSQVARNA - naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 345 - naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 365 nr 1 i pilarki spalinowej HUSQVARNA 365 nr2 - naprawa zagęszczarki HUSQVARNA nr1 i zagęszczarki HUSQVARNA nr 2 - naprawa zamiatarki STIHL nr 1 - naprawa pługa wirnikowego STIHL nr 2 Część zamówienia nr 5 - dotyczy naprawy i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 100) - naprawa głowicy do koszenia trawy - naprawa głowicy do cięcia krzewów - naprawa wiertnicy glebowej - naprawa myjki do znaków - naprawa wysięgnika (ramie robocze) - naprawa odmularki - naprawa pługa wirnikowego - naprawa pługa lekkiego - naprawa solarki 3. Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu. 4. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów i sprzętu z zakresu: - napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, itp. - konserwacji pojazdów i sprzętu, - przeglądów technicznych OT-2, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów, 5. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu lub sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu lub sprzętu do wskazanego w pkt. 2 miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 10. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30