Dostawa energii cieplnej do lokalu w budynku przy ul. Górali 19 w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 50320 (oferta nr 41189)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-03-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii cieplnej do lokalu w budynku przy ul. Górali 19 w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej do budynku na os. Górali 19 w Krakowie. 2. Nieruchomość położona na os. Górali 19 w Krakowie stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr GS-02.KŻ.72244-4-8 z dnia 02,07.2004r. znajduje się w trwałym zarządzie Zamawiającego. Na w/w nieruchomości położony jest budynek o powierzchni 1145,55m2 3. Zamawiający na podstawie umowy użyczenia oddał do używania Wykonawcy znajdujący się w budynku na os. Górali 19 lokal o powierzchni 655,55m2. Na dzień dzisiejszy Zamawiający dysponuje lokalem o powierzchni 490m2 położonym w tym samym budynku 4. Budynek o którym mowa w ust. 1 posiada przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Jedynym dostawcą, który może zapewnić centralne ogrzewanie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana przez urządzenie własne Zamawiającego, zasilane energią elektryczną. 5. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca, który używa aktualnie lokal o większej powierzchni zobowiązuje się zawrzeć umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie na dostawę energii cieplnej do w/w budynku oraz umowę z dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej na dostawę tego medium do w/w budynku, niezbędnego do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 093000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information