Dostawa regałów archiwalnych, wsporników do regałów oraz mebli

Order Newsletter: 1 Position: 31925 (oferta nr 40557)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-03-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa regałów archiwalnych, wsporników do regałów oraz mebli

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów archiwalnych, wsporników do regałów oraz mebli, zwanych w dalszej części towarem. Zamówienie zostało podzielone na siedem części. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz umowa, której wzór stanowi załącznik numer 2 do specyfikacji. I część zamówienia - regały archiwalne. 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest dostawa 77 regałów w kolorze jasnopopielatym (RAL7035) o wymiarach 2500x900x500mm (wysokość x szerokość x głębokość). Regały mają być wyposażone w 6 półek dwustronnych metalowych, ocynkowanych o maksymalnym obciążeniu 150 kg/półkę. Obciążenie regału 750kg (górna półka bez obciążenia). Montaż za pomocą śrub i nakrętek M8; cztery wsporniki (nogi - bez potrzeby kotwienia do podłoża, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego). Łączenie regałów za pomocą płaskowników. 2. Regały mają być ustawiane i skręcane w rzędach i ilościach opisanych poniżej (skręcane bez ograniczników bocznych oraz tylnich z zachowaniem odstępów między rzędami regałów 80-90cm) Wszystkie regały w rzędzie mają być ze sobą połączone za pomocą płaskowników - po 3 na każdą stronę oraz przymocowane do ścian, o ile dany rząd przylega do ściany. Opis lokalu oraz sposób rozmieszczenia regałów: wysokość pomieszczeń 2,65 m - regały 2,5 m wys. Szerokość regałów 90 cm, głębokość regałów 50 cm, odstęp między rzędami regałów - 80-90cm: 1) pomieszczenie użytkowe 1 - 2,41m x 3,00m; 1 rząd regałów po 3 sztuki - razem 3 regały; 2) pomieszczenie użytkowe 2 -4,30m x 4,51m; 3 rzędy regałów po 4 sztuki - razem 12 regałów; 3) pomieszczenie użytkowe 3 - 5,34m x 4,86m; 4 rzędy regałów po 4 sztuki - razem 16 regałów; 4) pomieszczenie użytkowe 4 - 9,92m x 4,90m; 7 rzędów regałów po 4 sztuki - razem 28 regałów; 5) pomieszczenie użytkowe 5 -2,30m x 3,35m; 1 rząd regałów po 3 sztuki - razem 3 regały; 6) korytarz 2 -3,33m x 5,62 m; 4 rzędy regałów po 3 sztuki - razem 12 regałów; 7) korytarz 3 - 3,33m x ok. 2,00m; 1 rząd regałów po 3 sztuki - razem 3 regały. 3. Miejsce dostawy wskazano w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w formie zamówień częściowych - minimalna jednorazowa dostawa 20 regałów. Zamówienia częściowe będą składane w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej na adres mailowy wykonawcy wskazany w ofercie. Wykonawca zobowiązany są zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresów mail, na które będą przesyłane zamówienia częściowe, a także bieżący odbiór wiadomości. W przypadku awarii łączy internetowych lub adresu mail informacje będą przesyłane faksem pod numer wskazany przez wykonawcę w ofercie. W przypadku zmiany adresu e-mail i/lub numeru faksowego wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zmiany adresu lub numeru telefonu. 5. Dostawy będą realizowane w następujących terminach: 1) pierwsza dostawa - do 14 dni od daty podpisania umowy, 2) kolejne dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia częściowego. 6. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 września 2015 roku. II część zamówienia - regały archiwalne. 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest dostawa 43 regałów w kolorze jasnopopielatym (RAL7035) o wymiarach 3000x900x500mm (wysokość x szerokość x głębokość). Regały mają być wyposażone w 7 półek dwustronnych metalowych, ocynkowanych o maksymalnym obciążeniu 150 kg/półkę. Obciążenie regału 900kg (górna półka bez obciążenia). Montaż za pomocą śrub i nakrętek M8; cztery wsporniki (nogi - bez potrzeby kotwienia do podłoża, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego). Łączenie regałów za pomocą płaskowników. 2. Regały mają być ustawiane i skręcane w rzędach i ilościach opisanych poniżej (skręcane bez ograniczników bocznych oraz tylnich z zachowaniem odstępów między rzędami regałów 80-90cm) Wszystkie regały w rzędzie mają być ze sobą połączone za pomocą płaskowników - po 3 na każdą stronę oraz przymocowane do ścian, o ile dany rząd przylega do ściany. Opis pomieszczeń: wysokość 3,65 m - regały 300 cm wys.; szer. 90 cm; gł. 50cm (siedmio-półkowe; 6 półek do przechowywania akt, siódma półka górna). 1) pomieszczenie 1 - powierzchnia około 5,00 x 2,69m; około 5 regałów; 2) pomieszczenie 2 - powierzchnia ok. 4,22 x 3,00m około 5 regałów; 3) pomieszczenie 4 - powierzchnia 5,43 x 2,94m; 1 rząd regałów - 5 sztuk oraz 1 rząd regałów - 4 sztuki - razem 9 regałów; 4) pomieszczenie 5 - powierzchnia 5,41 x 3,47m; 1 rząd regałów - 5 sztuk oraz 1 rząd regałów - 4 sztuki - razem 9 regałów; 5) pomieszczenie 6 - powierzchnia 3,89 x 3,07m; 1 rząd regałów - 3 sztuki oraz 1 rząd regałów - 2 sztuki - razem 5 regałów; 6) pomieszczenie 7 - powierzchnia 3,88 x 3,12m; 1 rząd regałów - 3 sztuki oraz 1 rząd regałów - 2 sztuki - razem 5 regałów; 7) hall 3 - powierzchnia 6,25 x 3,02m; 1 rząd regałów - 5 sztuk - razem 5 regałów. 3. Miejsce dostawy wskazano w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w formie zamówień częściowych - minimalna jednorazowa dostawa 20 regałów. Zamówienia częściowe będą składane w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej na adres mailowy wykonawcy wskazany w ofercie. Wykonawca zobowiązany są zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresów mail, na które będą przesyłane zamówienia częściowe, a także bieżący odbiór wiadomości. W przypadku awarii łączy internetowych lub adresu mail informacje będą przesyłane faksem pod numer wskazany przez wykonawcę w ofercie. W przypadku zmiany adresu e-mail i/lub numeru faksowego wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zmiany adresu lub numeru telefonu. 5. Dostawy będą realizowane w następujących terminach: 1) pierwsza dostawa - do 14 dni od daty podpisania umowy, 2) kolejne dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia częściowego. 6. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 września 2015 roku. III część zamówienia - wsporniki. 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części III jest dostawa 184 wsporników (nóg) do regałów o wysokości 2000 mm, w kolorze jasnopopielatym (RAL7035). Wsporniki, metalowe, ocynkowane muszą być zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. Obciążenie regałów co najmniej 750kg (do sześciu półek). Wsporniki muszą być wyposażone w otwory do montażu półek śrubami M8; maksymalny rozstaw otworów montażowych co 40mm. 2. Miejsce dostawy wskazano w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy. IV część zamówienia -meble. 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części IV jest dostawa mebli szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 2. Miejsce dostawy wskazano w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy. V część zamówienia -meble. 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części V jest dostawa mebli szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 2. Miejsce dostawy wskazano w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy. VI część zamówienia -meble. 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części VI jest dostawa mebli szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 2. Miejsce dostawy wskazano w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy. VII część zamówienia -meble. 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części VII jest dostawa mebli szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 2. Miejsce dostawy wskazano w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy. Warunki realizacji zamówienia, wspólne dla wszystkich części zamówienia 1. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem, na własny koszt w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. W ramach zamówienia wykonawca, za pomocą własnych pracowników, wniesie i zamontuje towar w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego. 2. Wykonawca poinformuje zamawiającego o terminie dostawy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy w granicach administracyjnych Miasta Krakowa 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485) wraz z protokołami odbioru. W przypadku, gdy wykonawca będzie dostarczał towar w ramach więcej niż jednej części zamówienia zobowiązany jest wystawić odrębną fakturę za każdą z części zamówienia. 4. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą dostarczyć protokół odbioru towaru dostarczonego do miejsc wskazanych przez zamawiającego oraz zbiorczy dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 6 poniżej. Protokół ma być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy oraz użytkownika w miejscu dostawy. 5. Gwarancje udzielone przez wykonawcę na dostarczany towar mają wynosić minimum 24 miesiące od daty montażu w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Gwarancja na towar ma być zbiorcza i ma być wystawiona przez wykonawcę. Dokument gwarancyjny ma zawierać datę sprzedaży oraz warunki gwarancji zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia. Dokument ma być podpisany przez upoważnioną osobę. 6. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia wady. 7. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 8. Towar ma być fabrycznie nowy oraz kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem w momencie jego dostarczenia do zamawiającego. 9. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wszystkich materiałów oraz środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty transportu, montażu w miejscu wskazanym przez zamawiającego, ubezpieczenia w czasie transportu itp. 10. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego konsultowania z zamawiającym wszelkich kwestii problematycznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 11. Dostarczany towar podczas ustawienia w miejscu przeznaczenia ma zostać wypoziomowany. 12. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) warunkiem podzlecenia wykonania usługi podwykonawcy będzie przedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest zamawiana usługa; 2) wykonawca powierzający wykonywanie części zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, wskazując przy tym zakres podzlecanej usługi; 3) pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę spoczywa na wykonawcy; 4) podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia kolejnemu podwykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391311000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 14 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30