Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013/2014 r

Order Newsletter: 1 Position: 19126 (oferta nr 405159)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-01-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013/2014 r

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013-2014r. 2.Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 2.1 w części I objęto drogi wojewódzkie: Nr 252 Inowrocław -Rózinow od km 29+213 do km 54+744=25,531 km Nr 265 Brześć Kuj- Gostynin od km 0+000 do km 34+027=34,027 km Nr 266 Ciechocinek - Sompolno od km 0+000 do km 24+562=24,562 km Nr 267 Ujma Duża- Piotrków Kuj od km0+000 do km 31+148=31,148 km Nr 268 Brzezie - Brześć Kuj od km0+000 do km10+883=10,883 km Nr 269 Szczerkowo -Kowal od km 12+170 do km 28+898=16,728 km od km 33+622 do km 59+194=25,572 km Nr 270 Brześć Kuj- Koło od km 0+000 do km 29+023=29,023 km Nr 301 Lubanie - Osięcinyod km 0 +000 do km 19+226=19,226 km Łącznie długość dróg - 216,700 km 2.2 w części II objęto drogi wojewódzkie: Nr 539 Blinno - Ligowo- Tłuchowo od km 15+381do km 20+589=5,208 km Nr 541 Sierpc- Tłuchowo- Dobrzyń od km 105+613 do km122+771=17,158 km Nr 557 Rypin - Lipno od km 0+000 do km 30+563=30,563 km Nr 558 Lipno- Dyblin od km 0+000 do km 22+392=22,392 km Nr 559 Lipno -Brudzeń D.- Płock od km 0+000 do km23+600=23,600 km Nr 562 Szpetal G. -Dobrzyn - Płock od km 0+000 do km25+739=25,739 km Łącznie długość dróg - 124,660 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części I i dla części II: 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno -afaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : Dla części nr I 11000,00 zł słownie jedenaście tysiecy, dla części nr II 5500,00 zl słownie zł pięć tysięcy pięćset

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30