Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2013/2014r

Order Newsletter: 1 Position: 18488 (oferta nr 404840)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-01-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2013/2014r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: W części I objęto drogi wojewódzkie: Nr 533 - Okonin - Mełno od km 0+000 do km 3+199=3,199 km Nr 534 - Grudziądz - Cetki od km 6+190 do km 76+705=70,515 km Nr 535 - Rogóźno st. kolej do DK nr 16 od km 0+000 do km 3+913=3,913 km Nr 538 - Radzyń Cheł-Rozdroże od km 0+000 do km 27+203=27,203 km Nr 543 - Paparzyn- Radzyń Cheł od km 0+000 do km 23+308=23,308 km Nr 548 - Stolno-Pląchoty od km 0+000 do km 29+696 i od km 30+963 do km 44+138=42,871km Łącznie długość dróg - 128,138 km W części II objęto drogi wojewódzkie: Nr 534 - Cetki - Rypin od km 76+705 do km 81+719=5,014 km Nr 543 - Radzyń Cheł-Szabda od km 23+308 do km 57+814=34,506 km Nr 544 - Brodnica-Gutowo od km 0+000 do km 20+420=20,420 km Nr 560 - Brodnica- Urszulewo od km 0+000 do km 40+048=40,048 km Nr 563 - Rypin-Okalewo od km 0+000 do km 16+656=16,656 km Łącznie długość dróg - 116,644 km Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części I i dla części II: Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, frezowanie nawierzchni, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową:mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla części I 7 800,0 zł słownie: siedem tysięcy osiemset złotych dla części II 7 800,0 zł słownie: siedem tysięcy osiemset złotych

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30