Wydruk druków wewnętrznych dla MOPS w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 47864 (oferta nr 39155)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-03-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydruk druków wewnętrznych dla MOPS w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk druków wewnętrznych, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest także własnym zakresie przygotować wszystkie niezbędne matryce i wzory na podstawie wzoru dokumentu otrzymanego od Zamawiającego w formie o której mowa w ust. 4 i 5 2. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę na bieżąco o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy. 4. W przypadku druków numerowanych nakład minimalny wynosi 80 sztuk, wizytówek 50 sztuk, a pozostałych druków minimalny jednorazowy nakład wynosić będzie 100 sztuk. 5. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 7 dni roboczych, na podstawie pisemnych zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu pod nr 12 396-39-15 lub na adres mailowy biuro@goprint.pl Do zamówień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie załączał wzory zamawianego towaru w formie pliku dokumentu Word lub pdf. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresu mail, na który będą składane zamówienia częściowe, a także bieżący odbiór wiadomości.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 798230009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information