Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 29751 (oferta nr 38258)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-03-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie. 2. Warunki dodatkowe: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkich urządzeń potrzebnych do skonfigurowania połączeń nieodpłatnie. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany ww. urządzeń w lokalizacjach wskazanych powyżej. 3) Każde urządzenie po stronie klienta powinno posiadać interfejs LAN (Ethernet 10-100 BaseT). 4) Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. 5) Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 6) Wykonawca musi zapewnić całodobowy monitoring dostępności usług (w skali dziennej miesięcznej, rocznej). 7) Wykonawca oświadcza, że posiada zgody zarządców budynków, dodatkowo spełnia również warunki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr 520/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. 8) Wykonawca musi posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. 9) Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 24 godziny. 10) Gwarancja dostępności i jakości usług - dostępność łącza nie niższa niż 98% w skali miesiąca. Czas przerw technicznych nie będzie liczony do miesięcznego czasu niedostępności usługi jeżeli przerwa wyniesie nie więcej niż 2 godziny w 24 godzinach. 11) Wykonawca oświadcza, że wszystkie przerwy techniczne dokonywane w celach serwisowych będą się odbywać w godzinach nocnych (od godz. 22:00 do godziny 05:00) 1. Termin realizacji umowy: od 1 września 2014r. do 31 października 2014r. 2. Informacja o zakończeniu usługi w danej lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724110004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information