Usługa kompleksowego składu i łamania tekstu oraz materiału graficznego wraz z przygotowaniem plików do druku dla ośmiu tytułów książek naukowych wydawanych przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Order Newsletter: 536563 Position: (oferta nr 3770482)

Client
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
State
małopolskie
Address
31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 26
www
https://www.ignatianum.edu.pl/
E-Mail
zp@ignatianum.edu.pl
Created
2023-12-06

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ul. Mikołaja Kopernika 26 31-501 Kraków małopolskie REGON 357244777 https://www.ignatianum.edu.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa kompleksowego składu i łamania tekstu oraz materiału graficznego wraz z przygotowaniem plików do druku dla ośmiu tytułów książek naukowych wydawanych przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi łamania i składu, nanoszenia poprawek po korektach językowych i technicznych, przygotowania plików produkcyjnych do druku dla ośmiu tytułów książek naukowych zawierających oprócz tekstu podstawowego i tytułów, również wzory, tabele, wykresy, rysunki, zdjęcia, przypisy, bibliografie etc.) przygotowywanych do wydania w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, obejmującej obróbkę elektroniczną treści w wersji elektronicznej zapisanej w pliku lub tradycyjnie na wydruku papierowym (dot. przypadków wprowadzenia do pliku drugiej korekty naniesionej na wydruku papierowym ) o objętości łącznej 106 arkuszy wydawniczych, zwanej dalej również w SWZ „Składem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowe warunki i sposób realizacji usług zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (Projekt umowy/ PPU).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79822000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-12-14