Usługi konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni

Order Newsletter: 536570 Position: (oferta nr 3770477)

Client
Izba Skarbowa w Warszawie
State
mazowieckie
Address
01-513 Warszawa, A. Felińskiego 2
Phone
+48225618000
Fax
+48225618093
www
www.warszawa.apodatkowa.gov.pl
E-Mail
adam.stepniewski@mz.mofnet.gov.pl
Created
2023-12-06

Izba Skarbowa w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Izba Skarbowa w Warszawie A. Felińskiego 2 01-513 Warszawa mazowieckie tel. +48225618000 fax. +48225618093 REGON 001021100 www.warszawa.apodatkowa.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: wykonywanie bieżącej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni w Rejonie Warszawskim 11) wykonywanie bieżącej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni - Rejon Warszawski 2wykonywanie bieżącej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni w Rejonie siedleckimwykonywanie bieżącej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni w Rejonie ciechanowskimwykonywanie bieżącej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni w Rejonie radomskimwykonywanie bieżącej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni w Rejonie płockim

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50510000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-12-14