Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Medycyny Kosmicznej w ramach projektu Park Technologii Kosmicznych w podziale na zadania.

Order Newsletter: 536493 Position: (oferta nr 3770434)

Client
Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
State
lubuskie
Address
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
E-Mail
j.klimek@lubuskie.pl
Created
2023-12-06

Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra lubuskie REGON 977895931

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Medycyny Kosmicznej w ramach projektu Park Technologii Kosmicznych w podziale na zadania.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa systemu do monitorowania funkcji życiowych - nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia tętniczego oraz czynności sercaDostawa aparatu EEG umożliwiającego długotrwałe monitorowanie i zapis fal mózgowych.Dostawa kamery termowizyjnej z oprogramowaniem zdalnie monitorującym temperaturę ciała w czasie rzeczywistym.Dostawa systemu monitorującego funkcje kognitywne, ruchy gałek ocznych oraz mikroekspresje mięśni wyrazowych twarzy - czujniki oraz oprogramowanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33123000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information