Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca integracji społecznej w Domecku

Order Newsletter: 412497 Position: (oferta nr 3742534)

Client
Gmina Komprachcice
State
opolskie
Address
46-070 Komprachcice, Kolejowa 3
Phone
774031712
Fax
774031725
www
www.komprachcice.pl
E-Mail
ug@komprachcice.pl
Created
2023-09-25

Gmina Komprachcice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Komprachcice Kolejowa 3 46-070 Komprachcice opolskie tel. 774031712 fax. 774031725 REGON 531413082 www.komprachcice.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca integracji społecznej w Domecku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca integracji społecznej w Domecku” 2. Szczegółowy zakres prac wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmujeOpis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacje Budowlane opracowana przez Jacka Kosidło, pracownika Urzędu Gminy w Komprachcicach, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branża budowlana opracowana przez Invest Sp. z o.o., Opole, wraz z załącznikami (Załącznik nr 9 do SWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information