Zakup i dostawa dwóch konsolet oświetleniowych na potrzeby Teatru Rampa na Targówku w Warszawie.

Order Newsletter: 401687 Position: (oferta nr 3740009)

Client
Teatr Rampa na Targówku
State
mazowieckie
Address
03-536 Warszawa, Kołowa 20
www
teatr-rampa.pl
E-Mail
eliza.parol@teatr-rampa.pl
Created
2023-09-18

Teatr Rampa na Targówku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Teatr Rampa na Targówku Kołowa 20 03-536 Warszawa mazowieckie REGON 56427000000000 teatr-rampa.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa dwóch konsolet oświetleniowych na potrzeby Teatru Rampa na Targówku w Warszawie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch konsolet oświetleniowych na potrzeby Teatru Rampa na Targówku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31527260-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 2.000,00 zł. (słownie: da tysiące zł.).Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26