Przebudowa ul. Kłodzkiej w Polanicy – Zdroju z podziałem na dwa (2) zadania

Order Newsletter: 401679 Position: (oferta nr 3739998)

Client
GMINA POLANICA-ZDRÓJ
State
dolnośląskie
Address
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
www
www.polanica.pl
E-Mail
przetargi@kancelariadskp.pl
Created
2023-09-18

GMINA POLANICA-ZDRÓJ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA POLANICA-ZDRÓJ ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 57-320 Polanica-Zdrój dolnośląskie REGON 890717941 www.polanica.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Kłodzkiej w Polanicy – Zdroju z podziałem na dwa (2) zadania

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przebudowa ul. Kłodzkiej w Polanicy – Zdroju - 1 zadanie2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju” - 1 zadanie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information