Usługa żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

Order Newsletter: 401652 Position: (oferta nr 3739991)

Client
Szkoła Podstawowa Nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza
State
dolnośląskie
Address
54-047 Wrocław, Starogajowa 66-68
www
http://sp95.wroclaw.pl/
E-Mail
sekretariat.sp095@wroclawskaedukacja.pl
Created
2023-09-18

Szkoła Podstawowa Nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Podstawowa Nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza Starogajowa 66-68 54-047 Wrocław dolnośląskie REGON 000693256 http://sp95.wroclaw.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu, polegająca na dostarczaniu i dystrybucji zestawów obiadowych około 250 uprawnionym uczniom Zamawiającego (usługa cateringowa). Liczba uczniów może ulegać okresowym zmianom. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2023/2024 jak również w okresie ferii zimowych oraz pierwszych dwóch tygodniach wakacji letnich (około 60 uczniów).2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:a) przygotowywanie posiłków,b) dostarczanie posiłków,c) porcjowanie i dystrybucję posiłków,d) mycie i wyparzanie naczyń, sztućców i garnków,e) sprzątanie stołówki i kuchni,f) odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55524000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information