„Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach”

Order Newsletter: 401644 Position: (oferta nr 3739983)

Client
Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
State
mazowieckie
Address
08-200 Łosice, Radzyńska 1
www
www.zs3losice.edupage.org
E-Mail
sekretariat@zs3losice.pl
Created
2023-09-18

Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica Radzyńska 1 08-200 Łosice mazowieckie REGON 001288813 www.zs3losice.edupage.org

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: ⦁ Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane na parterze i piętrze budynku szkoły, na które składają się następujące prace:1) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju,2) rozbiórka cokolików,3) mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 5 do 10 cm, rozbiórka podłoża4) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 15 cm (po skuciu płytek cokolika)5) wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu,6) podkłady betonowe grubości średnio ok. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2,7) posadzki cementowe, warstwy wyrównujące i samopoziomujące8) posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarket Optima lub równoważne z wywinięciem cokolika na ścianę,9) posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych10) rozebranie schodów z płytek na zaprawie i kleju11) rozbiórka cokolików12) przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża13) przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe14) okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm;15) okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm16) cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem,17) usunięcie i wywiezienie z budynku gruzu. ⦁ Kolorystyka i wzornictwo wykładziny i płytek do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac remontowych.⦁ Na wszystkie materiały przewidziane do wbudowania należy zyskać uprzednią akceptację Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela. ⦁ Przedmiar planowanych do wykonania robót budowlanych zawarty jest w Załączniku nr 6.⦁ Przedmiar stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.⦁ Zamawiający wskazuje, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest odbycie wizji lokalnej. ⦁ Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. ⦁ Wizji lokalnej można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminy z Zamawiającym.⦁ Przedmiot zamówienia może być wykonywany od 23 czerwca 2023 r.⦁ Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany do 14 sierpnia 2023 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information