„Budowa wiaty edukacyjnej w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach II”

Order Newsletter: 401651 Position: (oferta nr 3739979)

Client
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-036 Gietrzwałd, Kudypy 4
Phone
89 527 90 90
www
https://kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/
E-Mail
kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl
Created
2023-09-18

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy Kudypy 4 11-036 Gietrzwałd warmińsko-mazurskie tel. 89 527 90 90 REGON 510543912 https://kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa wiaty edukacyjnej w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach II”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wiaty edukacyjnej w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.Roboty budowlane wykonane będą zgodnie z warunkami decyzji Nr Gtw/138/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. wydanej przez Starostę Olsztyńskiego, znak sprawy BI-II.6740.8.189.2022.MP9 zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (w Załączniku nr 8 do SWZ).Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information