Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku gospodarczego dla Zespołu Szkół Łączności 4 w Poznaniu

Order Newsletter: 401640 Position: (oferta nr 3739974)

Client
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
State
wielkopolskie
Address
61-622 Poznań, ul. Przełajowa 4
www
www.zsl.poznan.pl
E-Mail
office@zsl.poznan.pl
Created
2023-09-18

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Przełajowa 4 61-622 Poznań wielkopolskie REGON 000255361 www.zsl.poznan.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku gospodarczego dla Zespołu Szkół Łączności 4 w Poznaniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku gospodarczego dla Zespołu Szkół Łączności 4 w Poznaniu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, STWIORB oraz projekt wraz z załącznikami (załączniki nr 2-4 do SWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-04