Dostawa zestawów edukacyjnych do fizjologii na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Order Newsletter: 401643 Position: (oferta nr 3739971)

Client
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
State
lubelskie
Address
20-950 Lublin, ul. Aleje Racławickie 14
E-Mail
dzp@kul.pl
Created
2023-09-18

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Section I - The contracting

I.1) Name and address: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II ul. Aleje Racławickie 14 20-950 Lublin lubelskie REGON 000514064

I.2) Type of contracting: Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa zestawów edukacyjnych do fizjologii na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów edukacyjnych do fizjologii (5 zestawów) na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162110-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26