Sprzedaż wraz z dostawą 160 ton peletu dla Gminy Burzenin

Order Newsletter: 401599 Position: (oferta nr 3739968)

Client
Gmina Burzenin
State
łódzkie
Address
98-260 Burzenin, Sieradzka 1
Phone
43 821 40 95
Fax
43 821 40 13
www
www.ugburzenin.pl/bip
E-Mail
ugburzenin@ugburzenin.pl
Created
2023-09-18

Gmina Burzenin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Burzenin Sieradzka 1 98-260 Burzenin łódzkie tel. 43 821 40 95 fax. 43 821 40 13 REGON 730934453 www.ugburzenin.pl/bip

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprzedaż wraz z dostawą 160 ton peletu dla Gminy Burzenin

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż obejmująca dostawę do Zamawiającego (lokalizacje: Zespół Szkół w Burzeninie, ul. Sieradzka 11 i kotłownia przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie, ul. Polna 19) transportem cysternowym z wyładunkiem pneumatycznym, o szacowanej, maksymalnej ilości 160 ton peletu drzewnego o parametrach:- średnica peletu 6 – 8 mm,- długość do 50 mm,- zawartość siarki nie większa niż 0,04 %- zawartość popiołu nie większa niż 0,4 %- wilgotność poniżej 6 %- wartość opałowa powyżej 18.000 kJ/kg- gęstość (ciężar właściwy) nie większy niż 1,28 kg/dm3- skład peletu: trocina z drewna iglastego, liściastego lub ich mieszaninyPelet powinien posiadać certyfikat DINplus

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09111400-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information